آزيترومايسين چیست؟

آزيترومايسين (Zithromax) یک آنتی بیوتیک است که می‌تواند به درمان عفونت‌های ….. اشخاصی که بیماری‌های قلبی دارند باید از استفاده ازاین دارو پرهیز کنند.