تاثیر داروهای کاهش وزن در مقابله با بیماری کبد چرب

یک کارآزمایی جدید نشان می‌دهد که شکل تجربی داروهای کاهش وزن موسوم به …