فناوری که بدن شما را به یک کارخانه تولید دارو تبدیل می‌کند

محققان از آران‌ای پیامرسان مهندسی شده برای ترغیب سلول‌ها به ترشح دارو برای درمان …