تایید داروی Jaypirca برای سرطان خون

کمپانی داروسازی Eli Lilly اعلام کرد که سازمان غذا و داروی آمریکا داروی Jaypirca را برای درمان گونه نادری از سرطان خون تایید کرد.