آنتی‌بیوتیکی جدید برای درمان سوزاک مقاوم به دارو

تاثیربخشی یک آنتی‌بیوتیک جدید به عنوان آخرین درمان توصیه‌شده برای بیماری سوزاک ثابت شده …