تمامی داروهایی که در درمان کرونا موثر است، داخل کشور تولید میشود

امروز ششمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما افتتاح شد و توانمندی های صنعت داروسازی کشور، به نمایش درآمده است.