Tehran - Jordan.str - East Atefi.str - No24
02126353697
info@vismanpharmed.com

هیچ ‌کدام از واكسن های کرونا تولید داخل قیمت گذاری نشده اند

هیچ ‌کدام از واكسن های کرونا تولید داخل قیمت گذاری نشده اند

خنگوی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه هیچ کدام از واکسن های کرونا تولید داخل تاکنون در کمیسیون قیمت ‌گذاری سازمان غذا و دارو، قیمت گذاری نشده‌اند، روند قیمت گذاری واکسن کرونا را تشریح کرد.

خنگوی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه هیچ کدام از واکسن های کرونا تولید داخل تاکنون در کمیسیون قیمت ‌گذاری سازمان غذا و دارو، قیمت گذاری نشده‌اند، روند قیمت گذاری واکسن کرونا را تشریح کرد.

به گزارش وبدا، دکتر کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو در توئیتر نوشت: “هیچ کدام از واکسن های کرونا تولید داخل تاکنون در کمیسیون قیمت‌ گذاری سازمان غذا و دارو، قیمت گذاری نشده است.”

سخنگوی سازمان غذا و دارو ادامه داد: “قیمت گذاری واکسن کرونا بر اساس هزینه تمام شده، حاشیه سود منطقی و قیمت واکسن های مشابه خارجی و البته با رویکرد حمایت از تولید ملی در کمیسیون قیمت‌ گذاری انجام خواهد شد.”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *