Tehran - Jordan.str - East Atefi.str - No24
02126353697
info@vismanpharmed.com

معرفی جدیدترین داروهای تولید شده در جهان

معرفی جدیدترین داروهای تولید شده در جهان

قطره چشمی سیستادروپز با نام ژنریک سیستیمین
نام برند: Cystadrops Ophthalmic Solution
نام ژنریک دارو: Cysteamine hydrochloride
تولید کننده: Recordati Rare Diseases Inc
تاریخ تائید: 31 آگوست 2020
کاربرد درمانی: Corneal Cystine Crystal Accumulations
سیستادروپز یک عامل تخلیه کننده سیستین است که برای درمان رسوبات کریستال سیستین قرنیه در بزرگسالان و کودکان مبتلا به سیستینوز کاربرد دارد.

قرص اورگوویکس با نام ژنریک ریلوگولیکس
نام برند: Orgovyx Tablet
نام ژنریک دارو: Relugolix
تولید کننده: Myovant Sciences
تاریخ تائید: December 18, 2020
کاربرد درمانی: Prostate Cancer
قرص اورگوویکس آنتاگونیست رسپتورهای آزاد کننده گنادوتروپین است و در درمان سرطان پروستات کاربرد دارد.

آمپول ابانگا با نام ژنریک آنسووی مب-زیکل
نام برند: Ebanga Injection
نام ژنریک دارو: ansuvimab-zykl
تولید کننده: Ridgeback Biotherapeutics, LP.
تاریخ تائید: December 21, 2020
کاربرد درمانی: درمان ویروس ابولا
آمپول ابانگا از دسته داروهای منوکلونال آنتی بادی است که در درمان عفون ویروس ابولا در اطفال و بزرگسالان کاربرد دارد

قرص جمتزا با نام ژنریک ویبگرون
نام برند: Gemtesa Tablet
نام ژنریک دارو: vibegron
تولید کننده: Urovant Sciences
تاریخ تائید: December 23, 2020
کاربرد درمانی: قرص جمتزا از دسته داروهای آگونیست بتا3 آدرنرژیک است که در درمان مثانه بیش فعال از سازمان FDA مجوز گرفته است

قرص ورکووو با نام ژنریک وری سیگوات
نام برند: Verquvo Tablet
نام ژنریک دارو: vericiguat
تولید کننده: Merck
تاریخ تائید: January 19, 2021
کاربرد درمانی: قرص ورکووو یک داروی محرک گوانیلات سیکلاز است که در بیمارانی که به دلیل نارسایی قلبی در بیمارستان بستری می شوند خطر مرگ و میر را کاهش می دهد.

سوسپانسیون قابل تزریق کابنووا که ترکیبی از دو داروی ژنریک کابوتگراویر + ریلپی ویرین
نام برند: Cabenuva Extended-Release Injectable Suspension ( Co-Packaged)
نام ژنریک دارو: cabotegravir + rilpivirine
تولید کننده: ViiV Healthcare
تاریخ تائید: January 21, 2021
کاربرد درمانی: سوسپانسیون قابل تزریق کابنووا یک داروی طولانی اثر برای بیماران مبتلا به نقص ایمنی اکتسابی تیپ 1 است. در واقع ریلپی ویرین تکمیل کننده اثر کابوتگراویر است.

قرص وکابریا با نام ژنریک کابوتگراویر
نام برند: Vocabria Tablet
نام ژنریک دارو: cabotegravir
تولید کننده: ViiV Healthcare
تاریخ تائید: January 21, 2021
کاربرد درمانی: قرص وکابریا در درمان بیماران نقص ایمنی اکتسابی (ایدز) کاربرد دارد. این دارو بر روی آنزیم مهار کننده رشته اینتگراز INSTI بر روی ویروس HIV تیپ 1 موثر است و در دوره درمان کوتاه مدت به همراه داروی ریلپی ویرین rilpivirine استفاده می شود

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *