3 ماده مهم از مواد اولیه داروسازی

بی شک یکی از مهم ترین مواد اولیه شیمیایی، مواد اولیه داروسازی می‌باشد زیرا سلامت و ادامه حیات بشر به آن گره خورده است.