کدام واکسن کرونا (کووید-19) بهتر است؟

فاطمه عابدینی گفت: “واکسن‌ها برای افزایش قدرت دفاعی بدن استفاده می‌شوند. با تزریق واکسن که حاوی بخشی از ویروس یا ویروس کشته شده است شرایطی را ایجاد می‌کنیم که سیستم ایمنی فرد با آن مقابله و از بدن دفاع کند. بنابراین در صورت مواجهه با ویروس اصلی کرونا می‌تواند دفاع خوبی از بدن داشته باشد…
ادامه مطلب