کشور‌های بسیاری هنوز برای کادر درمانی، واکسن کرونا ندارند

تدروس آدانوم، مدیر کل سازمان جهانی بهداشت گفت: “درحالی که بسیاری از کشور‌ها هنوز واکسن کرونا را دریافت نکرده‌اند صحیح نیست که کشور‌های ثروتمند واکسن‌های اضافی سفارش دهند.” به گزارش وبدا مدیر کل سازمان جهانی بهداشت روز گذشته گفت: “در حالیکه کشور‌های دیگر هنوز واکسن کرونا را دریافت نکرده‌اند، کشور‌های ثروتمند نباید برای جمعیت واکسینه…
ادامه مطلب