Tehran - Jordan.str - East Atefi.str - No24
02126353697
info@vismanpharmed.com

برچسب: کمبود دارو

شرکت دارویی ویسمن فارمد

۹۰ درصد توان سازمان غذا و دارو برای تامین کمبود دارو

دکتر مهدی پیرصالحی: امروز بیش از ۹۰ درصد توان و وقت سازمان غذا و دارو صرف تامین کمبودهای دارو و تجهیزات پزشکی می‌شود

علت بروز کمبودهای دارو چیست؟

کمبود دارو و اختلال در زنجیره تامین دارو؛ هشداری که بارها و بارها ازسوی متخصصان این حوزه داده شده بود و گویا حالا عیان شده است؛