ویروس هندی و آفریقای جنوبی در دو ماه گذشته وارد کشور شده است

به گزارش وبدا، دکتر سعید نمکی در حاشیه افتتاح مجتمع خوابگاهی دخترانه تلاش دانشگاه علوم پزشکی تبریز اظهار داشت: “در حال حاضر استانهای جنوبی، جنوب شرقی و شرق کشور تحت تاثیر از مرزهای بیرونی، گرفتار ویروس هندی شده اند و به استانهای دیگر هم سرایت می کند اما با کمک بسیج و هلال احمر و…
ادامه مطلب