بیست و چهارمین عمل پیوند سلول های بنیادی با یک واحد خون بند ناف

بیست و چهارمین عمل پیوند سلول های بنیادی با استفاده از یک واحد خون بند ناف ذخیره شده در سازمان انتقال خون ایران به زندگی دوباره کودکی 3 ساله کمک کرد. به گزارش وبدا، یک کودک 3 ساله مبتلا به نقص ایمنی که در مرکز پیوند بیمارستان مرکز طبی کودکان بستری بود، تحت عمل پیوند…
ادامه مطلب