پیومسیلینام چیست؟

پیومسیلینام هیدروکلراید یک آنتی‌بیوتیک خوراکی و در واقع یک پیش دارو است. این دارو pivaloyloxymethylester اسید آمیدینوپنی سیلانیک یا …