واکسن آسترازنکا از جمله واکسن های موثر علیه بیماری کرونا

وابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت در پیامی توئیتری گفت واکسن آسترازنکا از جمله واکسن های موثر علیه بیماری کرونا است