قرارداد اتحادیه اروپا برای خرید ۱۱۰ هزار دُز واکسن آبله میمون

واکسن‌های آبله میمون با بودجه اتحادیه اروپا خریداری شده است و به تناسب جمعیت بین کشورهای اروپایی توزیع خواهد شد،