تحویل بیش از ۵۰ میلیون دوز واكسن کوو برکت به وزارت بهداشت تا پایان شهریور

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام گفت: “ما تا پایان شهریورماه قطعاً بیش از ۵۰ میلیون دوز واکسن کوو ایران برکت را تحویل وزارت بهداشت خواهیم داد.” به گزارش وبدا محمد اظهار كرد:: “پس از اخذ مجوز مصرف اضطراری واکسن کوو برکت، اجازه تولید انبوه آن را پیدا کردیم و تاکنون نزدیک به دو میلیون و…
ادامه مطلب