داروی بیماران مبتلا به هموفیلی تامین شده است

سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت با انتشار یک توئیت از تامین داروی بیماران مبتلا به هموفیلی خبر داد.