نفسیلین چیست؟

نفسیلین یک نوع آنتی‌بیوتیک نیمه مصنوعی مرتبط با پنی‌سیلین همچنین یک داروی آنتی بیوتیک بتا-لاکتام با طیف باریک می‌باشد.