نود و چهارمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی برگزار شد

به گزارش وبدا، نود و چهارمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی با حضور دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر علی اکبر حق دوست معاون آموزشی وزارت بهداشت، دکتر قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت، دکتر مصطفی قانعی دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی و روسای دانشگاه های علوم پزشکی…
ادامه مطلب