الکترونیکی شدن خدمات سلامت (طرح نسخه نویسی الکترونیک) اجتناب ناپذیر است

به گزارش وبدا، علیرضا زالی درباره اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک گفت: “خدمات الکترونیکی سلامت منجر به افزایش دسترسی، شفافیت، سرعت بالا در ارائه خدمات شده و در اجرای برنامه‌های مبتنی بر مشتری مداری مفید خواهد بود. “ وی در ادامه گفت: “حلقه اصلی خدمات الکترونیک سلامت، نسخه الکترونیکی است که اجرای آن به پشتوانه غنی…
ادامه مطلب