موج چهارم ويروس کرونا در بعضی شهرها به سمت توقف است و در بعضی شهرها در مسیر کندی است

وزیر بهداشت گفت: موج چهارم کرونا با ویروس جهش یافته انگلیسی به لطف خدا خوشبختانه، با همت بلند مدافعان سلامت، همراهی مردم و دستگاه های اجرایی باز هم در مقابل همت و اراده مدافعان سخت کوش سلامت، سرتعظیم فرودآورد و به سمت توقف در برخی استانها رفت و در خیلی از استانها، در مسیر کندی…
ادامه مطلب