«مقاومت میکروبی» ابرچالش نظام های سلامت دنیاست

رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیروزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: “«مقاومت میکروبی» ابرچالش نظام های سلامت دنیاست.”