میزان مصرف دارو در ۱۰ ماهه ابتدا سال

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت: مقایسه مقدار مصرف دارو به نسبت سال گذشته نشان می‌دهد در ۱۰ ماه نخست ۱۴۰۱ میزان مصرف …