آشنایی با ماکرولیدها

ماکرولیدها دسته ای از آنتی‌بیوتیک‌ها هستند که حاوی یک حلقه بزرگ ماکروسیکلیک لاکتونی (حلقه ماکرولید) هستند.