۶ دارو و ۳ ماده موثره جدید برای درمان سرطان

۶ مدل دارو و سه ماده موثره برای درمان سرطان و بیماری های پوستی رونمایی شد