دارویی که باعث افزایش شدید قندخون و دیابت می‌شود

این داروی برای درمان سرطان سینه از آن استفاده می‌شود، اما باعث افزایش قند خون می‌شود…