افلوکساسین چیست؟

افلوکساسین یک نوع آنتی‌بیوتیک از گروه فلوروکینولون‌ها است. افلوکساسین در درمان عفونت های ناشی از باکتریها استفاده می‌شود.