عوارض منجر به مرگ سفتریاکسون

سرپرست دفتر نظارت و پایش مصرف فراورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو درباره عوارض منجر به مرگ مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک سفتریاکسون هشدار داد. دکتر زهرا جهانگرد گفت: “طبق آزمایش های صورت گرفته توسط گروه ثبت و بررسی ایمنی و عوارض ناخواسته فرآورده‌های سلامت، از مجموع گزارش‌های عوارض و اشتباهات دارویی در سال ۱۴۰۲ در…
ادامه مطلب