توسعه بین‌المللی طب ایرانی

به گزارش وبدا، این انجمن که پیرو مذاکرات انجام‌شده با وزارت آموزش کانادا، به‌طور رسمی در ماه دسامبر 2020 در این کشور ثبت شد، اهداف بسیاری، از جمله توسعه بیش از پیش طب ایرانی در سطح بین‌الملل و آشنایی جامعه تخصصی بیشتری در جهان را با این مکتب غنی طبی دنبال می‌کند. برقراری ارتباط با…
ادامه مطلب