داروی ضد سرطان و ضد آلزلایمر

محققان به نتایج شواهد جدیدی از تاثیر ضدپیری داروی متفورمین دست یافتند.