سیپروفلوکساسین چیست؟

سیپروفلوکساسین از دسته‌ی آنتی بیوتیک‌های کینولینی است که در درمان برخی عفونت‌های تنفسی ، ادراری،  پروستات، گوارشی، مفصلی و استخوانی و برخی از …