نتایج امیدوارکننده داروی برونشیولیت کودکان از شرکت سانوفی

داروی تولید شده توسط شرکت فرانسوی سانوفی به عنوان اولین راه درمانی پیشگیرانه تایید شده در جهان …