ابلاغ سند ملی بیماریهای نادر ایران توسط رییس جمهور

سند ملی بیماریهای نادر ایران مشتمل بر یک مقدمه و شانزده عنوان، که در دیماه سال ۱۳۹۹ به تصویب شورای عالی سلامت و امنیت غذایی رسیده بود، برای اجرا به دستگاه های اجرایی ذیربط ابلاغ گردید. به گزارش وبدا، دکتر علی دل پیشه رییس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی ضمن اعلام ابلاغ سند…
ادامه مطلب