۹۰ درصد توان سازمان غذا و دارو برای تامین کمبود دارو

دکتر مهدی پیرصالحی: امروز بیش از ۹۰ درصد توان و وقت سازمان غذا و دارو صرف تامین کمبودهای دارو و تجهیزات پزشکی می‌شود