ارتباط كوويد-19 و سلامت روده

در عرصه تحقیقات اپیدمیولوژی در ژنتیک یک پزشك متخصص انگلیسی به این نتیجه رسیده است که بیماران كوويد-19 با مشکلات میکروبیوم روده مواجه می‌شوند. دکتر “تیم اسپکتور” متخصص مطالعات اپیدمیولوژی در ژنتیک بر اين باور است که “میکروفلور” روده در بیماران مبتلا به كوويد-19 شدید، دچار مشکل می‌شود و در مقابل، وضعیت میکروبیوم انسان بر…
ادامه مطلب