۵ پیشنهاد مجلس در حوزه سلامت الکترونیک

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به پنج پیشنهاد مجلس در حوزه سلامت الکترونیک گفت: “شفاف‌سازی فرآیندهای حوزه سلامت باعث کاهش تقاضای القایی و پرداخت از جیب مردم می‌شود.” دکتر فاطمه محمدبیگی گفت: “اجرای پرونده الکترونیک سلامت در دولت، نیازمند ریل‌گذاری مجلس است؛ مجلس دهم عملکرد خوبی در زمینه سلامت الکترونیک…
ادامه مطلب