سفالوسپورین چیست؟

سفالوسپورین‌ها یک آنتی‌بیوتیک‌ است. سفالوسپورین‌ها یک دسته از آنتی‌بیوتیک‌ها به نام بتا-لاکتام هستند که عملکردشان مانند پنی‌سیلین است…