سفتریاکسون چیست؟

سفتریاکسون برای درمان عفونت‌های باکتریایی در اکثر نقاط مختلف بدن استفاده می‌شود. همچنین این دارو قبل از انواع جراحی‌های خاص یا برای …