۲ برابر شدن بروز سرطان (پروستات) در ایران

علی قنبری: ۱۶ درصد علت مرگ و میر در کشور به دلیل از سرطان میباشد و سالانه ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومان هزینه سرطان در کشور می‌باشد.