۹۶٪ هزینه بیماران ام.اس به خاطر دارو می‌باشد

۹۶ درصد هزینه بیماران ام.اس مربوط به دارو است و در صندوق بیماران خاص و صعب العلاج تلاش کردیم …