قیمت بالاتر مواد اولیه تولید داخل از وارداتی

رئیس سازمان غذا و دارو: “مواد اولیه دارو در قیمت پایانی دارو تاثیرگذار می‌اشد و مدل قیمت‌هایی که ارائه می‌شد با …”