فاصله زمانی قابل قبول بین تزریق دو دوز واکسن کووید-19(واکسیناسیون دوز دوم)

به گزارش وبدا، در حال حاضر بسیاری از واکسن های ایرانی و خارجی برای واکسیناسیون و کنترل پاندمی کووید 19 مجوز مصرف گرفته اند. اکثر واکسن های کووید 19 در دو دوز تجویز می‌شوند. فاصله زمانی بین تزریق دو دوز در بیشتر واکسن ها بین 4-3 هفته می باشد، اما شواهد نشان داده است که…
ادامه مطلب