آغاز نوبت سوم واکسیناسیون افراد 40 سال به بالا

رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از آغاز نوبت سوم واکسیناسیون افراد 40 سال به بالا از امروز …