الزام دستگاه های خدمات رسان به تامین خدمات پایدار برای بیمارستان ها

به گزارش وبدا، جلسه مربوط به رفع مشکلات بیمارستان فیروزگر با حضور انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران، شهردار منطقه ۶ و دستگاه های خدمات رسان برگزار شد. بر اساس مذاکرات انجام شده و تعهد دستگاه های خدمات رسان و مساعدت شهرداری مقرر شد افزایش ظرفیت آب بیمارستان برای مواقع بحرانی در دستورکار قرار گیرد. در…
ادامه مطلب