Tehran - Jordan.str - East Atefi.str - No24
02126353697
info@vismanpharmed.com

برچسب: درمان

شرکت دارویی ویسمن فارمد

نقطه ضعف کرونا پیدا شد

دانشگاه ریورساید کالیفرنیا چیزی که می‌تواند مهمترین آسیب‌پذیری بر ویروس کرونا (کووید) باشد …

لزوم حرکت به سمت درمان بیمار در منزل

وزیر بهداشت: باید به سمت درمان و مراقبت از بیمار در منزل حرکت کنیم، وقتی بیمار در منزل خود بستری می شود، روند بهبودی را با موفقیت بیشتری…