Tehran - Jordan.str - East Atefi.str - No24
02126353697
info@vismanpharmed.com

برچسب: درمان کرونا

شرکت دارویی ویسمن فارمد

نقطه ضعف کرونا پیدا شد

دانشگاه ریورساید کالیفرنیا چیزی که می‌تواند مهمترین آسیب‌پذیری بر ویروس کرونا (کووید) باشد …

تمامی داروهایی که در درمان کرونا موثر است، داخل کشور تولید میشود

امروز ششمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما افتتاح شد و توانمندی های صنعت داروسازی کشور، به نمایش درآمده است.