Tehran - Jordan.str - East Atefi.str - No24
02126353697
info@vismanpharmed.com

برچسب: درمان سرطان

شرکت دارویی ویسمن فارمد

۶ دارو و ۳ ماده موثره جدید برای درمان سرطان

۶ مدل دارو و سه ماده موثره برای درمان سرطان و بیماری های پوستی رونمایی شد

درمان سرطان در 7 دقیقه در بریتانیا

بیماران در بریتانیا اولین بیمارانی در جهان خواهند بود که از تزریقی که سرطان را در 7 دقیقه درمان میکند، بهره‌مند میشوند.