لزوم حرکت به سمت درمان بیمار در منزل

وزیر بهداشت: باید به سمت درمان و مراقبت از بیمار در منزل حرکت کنیم، وقتی بیمار در منزل خود بستری می شود، روند بهبودی را با موفقیت بیشتری…